Medialle

Akkreditointi

Median edustajien on mahdollista hakea akkreditointia Joroisten Musiikkipäivät -tapahtumiin. Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteeseen info@joroinenmusicfestival.fi tai p. 040 7646990. Ilmoittautumisessa tulee käydä ilmi toimittajan ja hänet lähettävän tiedotusvälineen nimi.

Aineistopankki

Joroisten Musiikkipäivät –aineistopankissa on kuvia festivaalin esiintyjistä ja tapahtumista. Kuvat ovat vapaasti median käytettävissä kaikissa Joroisten Musiikkipäiviä käsittelevissä yhteyksissä. Tarvittaessa lisämateriaalia voi tiedustella osoitteesta info@joroinenmusicfestival.fi.